How to Use Recombinant Porcine Trypsin

Porcine trypsin is a reagent used for manufacturing several medicinal products. It is extracted from the pancreatic glands of pigs due to which it carries the risk of being contaminated with adventitious agents. Porcine trypsin can be manufactured as a powder or a...
Farë është sulfati hidroksilklorina?

Farë është sulfati hidroksilklorina?

Sulfat hidroksillorina ka fituar më shumë popullaritet pasi aktualisht po përdoret si një ilaç eksperimental për trajtimin e COVID-19. Nuk është aprovuar si një ilaç pa mend për COVID-19 deri më tani. Gjykimet e tanishme janë duke u zhvilluar te të rriturit me ...
sqShqip